Projektet afholdt på Assens Skibsværft.

6 internationale kunstnere fremstillede hver sin store jernskulptur, som efter symposiets afslutning blev overdraget til Assens Kommune som ejendom.

Derefter opstillet permanent forskellige steder i kommunen.

Nomineret til Den Fynske Kulturpris 2016

Forord

I fjorten dage af september 2015 mødtes seks professionelle kunstnere fra Argentina, Bulgarien, Rusland, Tyskland og Danmark på Assens Skibsværft for at lave hver sin jernskulptur. Det blev en udviklende og berigende kreativ proces for kunstnerne at deltage i - og for publikum at følge. Og resultatet står mål med anstrengelserne: Assens Kommune er blevet seks smukke og flotte skulpturer og en hel del oplevelser rigere.

Historien om symposiet begynder langt tidligere, nemlig allerede i begyndelsen af 2013, hvor Assens Kunstråds formand Jørgen Svenstrup fik en god idé om et internationalt jernskulptursymposium gennemført i et storslået samarbejde mellem kulturliv, erhvervsliv og kommune. Tanken blev præsenteret for Assens Skibsværft, Marcussens Hotel og en lang række andre store og små aktører i og uden for Assens Kommune. Mange var begejstrede og gav tilsagn om at bidrage med arbejdskraft og andre ressourcer. Heldigvis var Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune blandt dem, der hurtigt så perspektiverne i projektet.

Det var dog ikke gjort med det. Budskabet skulle spredes til professionelle jernskulptører i hele verden – og det blev det! De seks værker, der blev skabt under symposiet, er langtfra nogen tilfældig samling skulpturer. Symposiekunstnerne blev udvalgt på grundlag af ikke mindre end 135 konkrete skulpturforslag fra kunstnere i 48 forskellige lande. Det må siges at være udtryk for en helt overvældende interesse. Alene tanken om den udvælgelsesproces, der fulgte, kan give et fingerpeg om det enorme arbejde, der er lagt i hele projektet.

Planlægningen og gennemførelsen af selve arrangementet var et kapitel for sig. Den omfattede ikke bare kunstnernes ophold og arbejde, men også en række mere udadvendte aktiviteter for publikum, samt markedsføring, løbende dokumentation af processen – blandt andet for at skabe grundlag for denne udgivelse - og meget mere.

Nu står skulpturerne færdige; men det betyder ikke, at projektet dermed er afsluttet. Foreløbig udstilles værkerne samlet, først på plænen ved Vor Frue Kirke i Assens, siden i Hollufgårds skulpturpark ved Odense. Derefter skal de finde deres endelige placering – eller placeringer - i Assens Kommune. Så Assens Kunstråd har stadig en lille opgave foran sig.

Som formand for Kultur- og Fritidsudvalget vil jeg gerne takke alle de mange, der har bidraget til at gennemføre Skulptursymposium 2015 Assens. Navnlig vil jeg takke Assens Kunstråd for et stort, engageret og professionelt arbejde. Og i særdeleshed vil jeg takke kunstrådsformand Jørgen Svenstrup, som om nogen er ildsjælen og drivkraften bag arrangementet. Uden Jørgens utrættelige indsats og hans sans for såvel helhed som detaljer var Skulptursymposium 2015 Assens næppe blevet ført ud i livet; og det var i hvert fald ganske sikkert ikke blevet den succes, det faktisk blev.

Ena Nørgaard
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune